Rozbor kvality paliva

Měřič kvality paliva - FQM-20

FQM-20
Měřič kvality paliva

Co dělá, jak pracuje?

 • Testuje kvalitu nafty
 • Nabírá vzorek paliva z:
  • Nádrže vozidla
  • Zásobníků paliva čerpacích stanic
  • Zkušebních stanic
 • Měří množství nečistot ve vzorcích nafty
 • Ukazuje velikost částic nečistot a jejich množství ve vzorcích paliva (nafty)
 • Veledůležitá čísla

Použitelnost

 • Existuje globální standard pro čistotu paliva ve stojanech čerpacích stanic ISO
 • Výsledky porovnáváme s normou ISO 4406:1999.
 • Limitní trojčíslí pro množství a velikost částic nečistot je: 18 / 16 /13
 • Toto je stupňovitý systém popisující rozložení a množství, velikost částic nečistot ve vzorku
 • FQM-20 měří částice, popisuje jejich velikost a množství a porovnává je s normou ISO

Co znamenají částice nečistot pro vysokotlaké systémy vstřikování paliva

V palivu jsou nečistoty VŽDY OBSAŽENY !!!!!!!!!!!!

Systémy vstřikování paliva jsou citlivé na:

 • Vydírání, obrušování hran součástek vstřikování
 • Ucpávání filtrů
 • Zablokování malých otvorů a mezer mezi součástkami vstřikovacích komponentů
Měřič kvality paliva - FQM-20


Čistota je determinována v přístroji Hartridge FQM-20

Měřič kvality paliva - FQM-20
 • Ukazuje ISO4406 číslo
 • Uživatel je upozorněn alarmem
 • Alarm je továrně nastaven na limit 18/16/13


Výsledky jsou číselně zobrazeny

Ukazuje částice nečistot a jejich počty mimo jiné v procentech a graficky, číselně v mikronech

Měřič kvality paliva - FQM-20
 • 4-6 μm
 • 6-14 μm
 • 14-21 μm
 • 21-25 μm
 • 25-30 μm


Grafický výpis výsledků

Graficky je zobrazován poměr počtů a velikostí částic

Měřič kvality paliva - FQM-20Software pro zpracování výsledků

Měřič kvality paliva - FQM-20 - Software

Kde se dá využít ?

Kontrola kvality kalibrační kapaliny zkušebních stanic

Měřič kvality paliva - FQM-20 - Využití

Obchodní možnosti ?

Vozidla

Měřič kvality paliva - FQM-20 - Možnosti

Hlavní znaky ?

 • Designováno pro použití ke zkoušení nafty a ISO kalibračních kapalin zkušebních stanic
 • Měří kontaminaci
 • Částic nečistot v palivu – na množstevním principu
 • Porovnání s ISO4406:1999 WWFC (globální standard) – 18/16/13
 • Diagnostický výstup včetně grafického
 • Přenos dat do PC, výtisk přes tiskárnu
 • Alarm při překročení maximálního limitu
 • Automatická zkouška
 • Trvání zkoušky 2 minuty
 • Ukládání 300 výsledků do paměti přístroje
 • Až 3 metrový dosah vzorkování
 • Pracuje bez operátora
 • Roční překalibrace

K čemu se FQM nedá použít ?

 • Nedefinuje složení nečistot (chemické)
 • Neměří bionaftu
 • Neměří viskozitu
 • Neprovádí chemickou analýzu
 • Neměří rozpuštěné látky (benzín, etanol)
Copyright © 2007-2017 Ofrys a.s. - Dieselservis, Powered by Nepri NET